Інформація про офіційний захист Мирошниченко Д.О. (хірургія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.03 – хірургія

МИРОШНИЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ


Тема: "МІНІІНВАЗИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ КРОВОТЕЧ ІЗ ФЛЕБЕКТАЗІЙ СТРАВОХОДУ ТА ШЛУНКА ПРИ СИНДРОМІ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойко Валерій Володимирович, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», директор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1


Офіційні опоненти:


  Захист дисертації відбудеться 9 лютого 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, проспект Науки, 4.


  Автореферат

  Дисертація
  Відгук офіційного опонента Калити М.Я.
  Відгук офіційного опонента Хворостова Є.Д.

  доктор медичних наук, професор Калита Микола Якович, Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, головний науковий співробітник відділу хірургії та трансплантації печінки

   

  доктор медичних наук, професор Хворостов Євген Дмитрович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України, завідувач кафедри хірургічних хвороб