Інформація про офіційний захист Тимченко Н.В. (хірургія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.03 – хірургія

ТИМЧЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА


Тема: "ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПАРЕЗУ КИШКІВНИКА У ХВОРИХ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА ТОВСТІЙ КИШЦІ".


Науковий керівник: лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Бойко Валерій Володимирович, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», директор; Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1


Офіційні опоненти:

 

Захист дисертації відбудеться 10 листопада 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, проспект Науки 4, тел. 707 −73 – 27).


Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента Шапринського В.О.
Відгук офіційного опонента Бєлова С.Г.