Інформація про офіційний захист Євтушенко Д.О. (хірургія) Друк
На здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

14.01.03 – хірургія

Євтушенко Денис Олександрович


Тема: "Клініко-морфологічне обґрунтування профілактики та хірургічного лікування хворих спайковою хворобою очеревини та її ускладнень".


Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Бойко Валерій Володимирович, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», директор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1.


Офіційні опоненти:
  • доктор медичних наук, професор Біляєва Ольга Олександрівна, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії;
  • доктор медичних наук, професор Хворостов Євген Дмитрович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України, завідувач кафедри хірургічних хвороб.


Захист дисертації відбудеться 13 жовтня 2016 р. о 1330 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, проспект Науки, 4.


Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента Шапринського В.О.
Відгук офіційного опонента Біляевої О.А.
Відгук офіційного опонента Хворостова Є.Д.