Інформація про офіційний захист Смоляник К.М. (хірургія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.03 – хірургія

СМОЛЯНИК КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ


Тема: "ПРОФІЛАКТИКА НЕСПРОМОЖНОСТІ КУКСИ БРОНХА ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ЛЕГЕНІ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойко Валерій Володимирович, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», директор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1.


Офіційні опоненти:

   

  Захист дисертації відбудеться 30 червня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.01 при Харківському національному медичному університеті (61022, м. Харків, проспект Науки , 4).


  Автореферат
  Дисертація
  Відгук офіційного опонента Десятерика В.І.
  Відгук офіційного опонента Дужого І.Д.