Інформація про офіційний захист Язиков О.В. (хірургія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.03 – хірургія

Язиков Олександр Валерійович


Тема:"ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ДОБРОЯКІСНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З ВИКОРИСТАННЯМ МАЛОІНВАЗИВНИХ І ПЛАСТИЧНИХ МЕТОДИК"

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Леонов Василь Васильович, Медичний інститут Сумського державного університету МОН України, завідувач кафедри хірургії з дитячою хірургією з курсом урології.

Офіційні опоненти:


Захист дисертації відбудеться 26 листопада 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.

Дисертація