Інформація про офіційний захист Карташова М.О. (акушерство та гінекологія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.01 – акушерство та гінекологія

КАРТАШОВА  МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА


Тема: "ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГІПЕРПРОЛІФЕРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ У ХВОРИХ З МІКРОСАТЕЛІТНОЮ НЕСТАБІЛЬНІСТЮ ТА МЕТИЛУВАННЯМ ГЕНА ESR"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Щербина Микола Олександрович,  Харківський  національний медичний університет  МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1.


Офіційні опоненти:

 

Захист дисертації відбудеться 12 листопада 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022,  м. Харків, пр. Леніна, 4.

Дисертація