Наказ про додаткові заходи щодо протидії корупції Друк


УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ


НАКАЗ


13.09.2016                                                                         Харків                                                                        № 300Про додаткові заходи щодо

виконання вимог чинного

законодавства України

про протидію корупції


З метою посилення в університеті роботи по протидії корупційним проявам та на виконання Плану заходів Харківського національного медичного університету, спрямованих на запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом університету № 456 від 30.12.2015р., на підставі Закону України «Про запобігання корупції»


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Антикорупційну програму Харківського національного медичного університету, що додається.


2. Відповідальною особою  за проведення роботи щодо запобігання корупційним проявам – Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в університеті призначити проректора з науково-педагогічної роботи Летіка І.В.


3. В.о.начальника юридичного відділу університету Кудінову О.О. забезпечити проведення систематичного роз’яснення серед науково-педагогічних працівників, співробітників та студентів університету вимог антикорупційного законодавства.


4. Проректорам, деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів університету:

4.1. Ознайомити з Антикорупційною програмою підпорядкованих співробітників.

4.2. Забезпечити суворе дотримання підпорядкованими співробітниками вимог антикорупційного законодавства.


5.  Персональну відповідальність за виконання Антикорупційної програми та вимог чинного антикорупційного законодавства України покласти на співробітників університету.


6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Ректор                                                      В.М. Лісовий