Про упорядкування архівних документів Харківського національного медичного університету Друк


УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НАКАЗ


30.05.2016                                                                                         Харків                                                              № 166


Про упорядкування архівних

документів Харківського

національного медичного університету


Згідно з Законом України від 24.12.1993р. №3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд і архівні установи» зі змінами та доповненнями, відповідно до наказу ХНМУ від 24.12.2014р. №443 «Про склад Експертної комісії з визначення цінності документів університету», з метою упорядкування архівних документів та справ університету за 2000-2003 роки та відбору їх на державне зберігання


НАКАЗУЮ:

1. Провести експертизу цінності архівних документів та справ університету за 2000-2003 роки.

2. Проректорам, деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів та співробітникам університету надавати за вимогою до організаційно-аналітичного відділу у повному обсязі документи за 2000­2003 роки, що підлягають експертизі.

Термін виконання до 30.06.2016р.

3. Членам Експертної комісії з визначення цінності документів університету взяти участь у роботі фахівців з упорядкування документів.

4. Начальнику організаційно-аналітичного відділу Кириченко О.І.:

          4.1 Забезпечити надання фахівцям з упорядкування документів необхідних пояснень та консультацій з питань діловодства, з урахуванням специфіки діяльності університету;

4.2 Забезпечити контроль за наданням підрозділами університету у повному обсязі необхідних документів за 2000-2003 роки.

4.3 У разі необхідності залучати до роботи відповідних фахівців з числа співробітників університету.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи В.А. Капустника.

Ректор                                                                                      В.М. Лісовий