Про внесення змін до наказу ХНМУ від 13.11.2014 р. № 405 Друк


УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НАКАЗ


                                                                                              Харків                                            


Про внесення змін до наказу ХНМУ

від 13.11.2014 р. №405


На підставі Закону України від 05.03.2015 року №238-VIII «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України»


НАКАЗУЮ:


1. Внести таку зміну до наказу ХНМУ від 13.11.2014 р. №405 «Про встановлення норми тривалості робочого часу у 2015 році» з 01.06.2015 року:

викласти додаток 1 до наказу в новій редакції, що додається.


2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректорів відповідно до напряму координації роботи та підпорядкування структурних підрозділів.


 

Ректор                                   В.М. Лісовий