Підготовка докторів філософії Друк


Нормативно-правова база

Постанова Кабінету міністрів України №261 від 23.03.2016 р.(зі змінами)
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ХНМУ
Дистанційне навчання аспірантів
Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта

Про затвердження Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ХНМУ

Наказ про заходи з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня - докторів філософії

Наказ про заходи з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня - докторів філософії за спеціальністю 228 Педіатрія

Наказ ХНМУ від 10.02.2020 р. № 37-адмін про внесення змін до наказів ХНМУ від 18.05.2016 р. № 154 та від 02.03.2017 р. № 85
Положення про академічну мобільнсть

Положення про запровадження освітніх програм

Положення про запровадження освітніх програм у ХНМУ, 2020 р.

НАКАЗ про затвердження ОНП та навчальних планів

Наказ про затвердження Положення про вибіркові дисципліни

Наказ про призначення керівників Школи наукових керівників ХНМУ та Школи лідерства для аспірантів ХНМУ

Положення про вибіркові дисципліни

Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання, науково-педагогічних працівників, які активно займаються науково-дослідною, міжнародною та методичною роботою в ХНМУ

Наказ від 01.02 2021 р. № 29 Про внесення змін до наказів ХНМУ від 18.05.2016 р. № 154 та від 02.03.2017 р. № 85

Наказ від 01.03.21 р. № 50-адмін про затвердження Програми підтримки науково-дослідної, освітньої та методичної роботи здобувачів наукових ступенів та вчених звань, науково-педагогічних працівників, і преміювання за досягнення високих результатів

Наказ № 50 від 01.03.2021 Про затвердження освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії та навчальних планів за спеціальностями 221 Стоматологія та 228 Педіатрія

Програма підтримки науково-дослідної, освітньої та методичної роботи здобувачів наукових ступенів та вчених звань, науково-педагогічних працівників, і преміювання за досягнення високих результатів

Наказ № 258 від 05.10.2021 Про затвердження освітньо-наукових програм, навчальних планів та розкладів занять для аспірантів за спеціальностями: 222 Медицина та 228 Педіатрія на 2020- 2021 навчальний рік

Пам'ятка аспіранту


Програми вступних випробувань

Програма питань до вступу зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування

ПИТАННЯ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ» НА 2021 РІК

Програма вступних іспитів з іноземної мови зі спеціальностей 222 Медицини, 221 Стоматологія, 228 Педіатрія та 224 Технорлогії медичної діагностики та лікування до аспірантури в 2021 році

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 222Медицина в 2021 році

Програма вступних іспитів зі спеціальності 228 "Педіатрія" в 2021 році


Освітньо-наукові програми

за спеціальністю "Медицина"
за спеціальністю "Технології медичної діагностики та лікування"
за спеціальністю "Педіатрія"
за спеціальністю "Педіатрія" - 2020
за спеціальністю "Медицина"- 2020
за спеціальністю "Стоматологія" - 2021
за спеціальністю "Педіатрія" - 2021


Навчальні плани

Навчальний план 221 Стоматологія- 2018
Навчальний план 221 Стоматологія- 2020 (заочна форма)
Навчальний план 222 Медицина - 2018
Навчальний план 222 Медицина - 2020 (заочна форма)
Навчальний план 224 ТМДтЛ- 2018
Навчальний план 224 ТМДтЛ- 2020 (заочна форма)
Навчальний план 228 Педіатрія - 2018
Навчальний план 228 Педіатрія - 2020 (заочна форма)
Навчальний план 228 Педіатрія - очна денна 2020
Навчальний план 224 ТМДтЛ - очна денна 2020
Навчальний план 222 Медицина - очна денна 2020
Навчальний план 221 Стоматологія - очна денна 2020
Навчальний план 221 Стоматологія - очна денна 2021
Навчальний план 221 Стоматологія - заочна 2021
Навчальний план 228 Педіатрія - очна денна 2021


Розклад занять

Медицина

Медицина (заочні)

Архів


Навчальний контент

Методологія наукових досліджень в медицині

Фахова іноземна мова

Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів

Сучасні медичні та біомедичні технології

Сучасні медичні дослідження з проблематики внутрішньої медицини (каф. ВМ № 1)

Етика та біоетика

Філософія науки


Анкетування студентів

Результати анкетування, 2016

Результати анкетування, 2018

Результати анкетування, 2019

Анкета аспіранта, 2018

Аналіз результатів анкетування аспірантів, 2020-2021

План реалізації зауважень та пропозицій за результатами опитувань здобувачів освіти третього(освітньо-наукового) рівня ХНМУ за 2021 рік


Анкетування стейкхолдерів-роботодавців

Анкета для стейкхолдерів


Електронна скринька для пропозицій, зауважень по ОНП

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Стоматологія»

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Медицина» Ніколенка Є.Я.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Медицина» Фадеенка Г.Д.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Медицина» Коржа О.М.
Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Педіатрія» Шевченко Н.С.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Педіатрія» Даниленко Г.М.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Педіатрія» Муратова Г.Р.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Педіатрія» Больбота Ю.К.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Педіатрія» Цодікової О.А.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Педіатрія» Марабян Р.В.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування» Леонтьєвої Ф.С.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування» Новікової І.В.Силабуси навчальних дисциплін

Обов’язкові дисципліни

Фахова іноземна мова

Інноваційна педагогіка

Інтелектуальна власність, авторське право, академічна доброчесність

Біостатистика

Етика та біоетика (заочна форма навчання)

Етика та біоетика (очна форма навчання)

Методологія наукових досліджень в медицині (заочна форма навчання)

Методологія наукових досліджень в медицині (очна форма навчання)

Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів

Сучасні медичні та біомедичні технології (заочна форма навчання)

Сучасні медичні та біомедичні технології (очна форма навчання)

Філософія наукиВибіркові дисципліни 2020

Сучасні наукові дослідження з проблематики запальних процесів щелепно-лицевої ділянки

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Сучасні наукові дослідження з проблематики ортопедичної стоматології

Сучасні наукові дослідження з проблематики матеріалознавства в ортопедичній стоматології

Сучасні наукові дослідження з проблематики ортодонтії

Сучасні наукові дослідження з проблематики стоматології дитячого віку

Сучасні наукові дослідження з проблематики терапевтичної стоматології

Сучасні наукові дослідження з проблематики клінічної терапевтичної стоматології

Сучасні наукові дослідження з проблематики перинатальної та дитячої кардіології медицини

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ХРОНІЧНИХ СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПРОФІЛАКТИКА
Сучасні наукові дослідження з проблематики дитячої алергології
СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ
Сучасні наукові дослідження з проблематики дитячої хірургії
Сучасні наукові дослідження з діагностики, терапії та профілактики інфекційних захворювань у дітей
СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ПЕДІАТРІЇ РОЗВИТКУ ТА ДИТЯЧОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ РЕЧОВИН У ДІТЕЙ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА
СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК У ДІТЕЙ
СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ХРОНІЧНИХ СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПРОФІЛАКТИКА
НАЛЕЖНА КЛІНІЧНА ПРАКТИКА (GOOD CLINICAL PRACTICE) І ОСНОВИ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ
НАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРНА ПРАКТИКА (GOOD LABORATORY PRACTICE) ОСНОВИ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ
Сучасні наукові дослідження з проблематики медико-біологічних дисциплін (Анатомія людини)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (анестезіологія та інтенсивна терапія)

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОФІЛАКТИЧНІЙ, СОЦІАЛЬНІЙ МЕДИЦИНІ ТА ПРОФПАТОЛОГІЇ (ЕПІДЕМІОЛОГІЯ)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (за спеціалізацією)

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОФІЛАКТИЧНІЙ, СОЦІАЛЬНІЙ МЕДИЦИНІ ТА ПРОФПАТОЛОГІЇ (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ)

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН (ХІРУРГІЯ)
СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ - ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (за спеціалізацією)

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ (за спеціалізацією)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін

Сучасні наукові дослідження з проблематики фундаментальних, медико-біологічних дисциплін (за спеціалізацією «Мікробіологія»)

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН (НЕЙРОХІРУРГІЯ)

Сучасні наукові дослідження в нейронауках (нервові хвороби)

Сучасні наукові дослідження в нейронауках (за спеціалізацією)

Сучасні наукові дослідження проблематики хірургічних дисциплін (онкологія)

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ»

Сучасні наукові дослідження в нейронауках (за спеціалізацією)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією дерматологія і венерологія )

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ СУДОВА МЕДИЦИНА)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін за спеціалізацією «Травматологія та ортопедія»
Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (урологія)
Сучасні наукові дослідження в акушерстві та гінекології
Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією)
Сучасні наукові дослідження в акушерстві та гінекології
Сучасні наукові дослідження в акушерстві та гінекології

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією шкірні та венеричні хвороби)

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН (ХІРУРГІЯ)

Сучасні наукові дослідження в профілактичній, соціальній медицині та профпатології

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією)
Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (фтизіатрія та пульмонологія)
СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ (за спеціалізацією)
Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією)
СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ (за спеціалізацією)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією)


Вибіркові дисципліни 2019

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (фтизіатрія та пульмонологія)
Належна клінічна практика (good clinical practice) і основи доказової медицини
Належна лабораторна практика (good laboratory practice) і основи доказової медицини
Сучасні наукові дослідження в акушерстві та гінекології (кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології)
Сучасні наукові дослідження в акушерстві та гінекології (кафедра акушерства та гінекології № 1)
Сучасні наукові дослідження в акушерстві та гінекології (кафедра акушерства та гінекології № 2)
Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією) (кафедра внутрішньої медицини № 1)
Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією) (кафедра внутрішньої медицини № 2)
Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією) (кафедра внутрішньої медицини № 3)
Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією) (кафедра внутрішніх та професійних хвороб)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією шкірні та венеричні хвороби) (кафедра дерматології, венерології та медичної косметології)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією дерматологія і венерологія) (кафедра дерматології, венерології і СНІДу)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією) (кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією) (кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією) (кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією) (кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства)

Сучасні наукові дослідження в нейронауках (нервові хвороби) (кафедра неврології № 1)

Сучасні наукові дослідження в нейронауках (за спеціалізацією) (кафедра неврології № 2)

Сучасні наукові дослідження в нейронауках (за спеціалізацією) (кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи)

Сучасні наукові дослідження в профілактичній, соціальній медицині та профпатології (за спеціалізацією) (кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я)

Сучасні наукові дослідження з проблематики медико-біологічних дисциплін (Анатомії людини)

Сучасні наукові дослідження з проблематики фундаментальних, медико-біологічних дисциплін (за спеціалізацією «Мікробіологія»)

Сучасні наукові дослідження з проблематики медико-біологічних дисциплін (кафедра біологічної хімії)

Сучасні наукові дослідження з проблематики медико-біологічних дисциплін (Спеціалізація «патологічна анатомія»)

Сучасні наукові дослідження з проблематики медико-біологічних дисциплін (за спеціалізацією «судова медицина»)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (за спеціалізацією) (кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (кафедра оториноларингології)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (нейрохірургія)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (онкологія)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін за спеціалізацією офтальмологія

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін за спеціалізацією «Травматологія та ортопедія»

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (урологія)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (хірургія) (кафедра хірургії № 1)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (хірургія) (кафедра хірургії № 2)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (за спеціалізацією) (кафедра хірургії № 3)

Сучасні наукові дослідження з проблематики інфекційних хвороб

Сучасні наукові дослідження з проблематики Фундаментальних медико-біологічних дисциплін Спеціалізація «патологічна фізіологія»

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (анестезіологія та інтенсивна терапія)

Клінічна оцінка лабораторних досліджень

Цитологічна діагностика

Сучасні наукові дослідження з клінічної лабораторної діагностики

ОНП «Стоматологія» підготовки фахівців спеціалізація «Ортопедична стоматологія»

ОНП «Стоматологія» підготовки фахівців спеціалізація «Стоматологія дитячого віку»

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ОНП «Стоматологія» підготовки фахівців спеціалізація «Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія»

Сучасні наукові дослідження в профілактичній, соціальній медицині та профпатології (епідеміологія)

Сучасні наукові дослідження в профілактичній, соціальній медицині та профпатології

Сучасні наукові дослідження з діагностики, терапії та профілактики інфекційних захворювань у дітей

Сучасні наукові дослідження з проблематики порушень обміну речовин у дітей та їх профілактика

Сучасні наукові дослідження з проблематики дитячої алергології

Сучасні наукові дослідження в педіатрії (кафедра педіатрії №1 та неонатології)

Сучасні наукові дослідження з проблематики перинатальної та дитячої кардіології

Сучасні наукові дослідження з проблематики педіатрії розвитку та дитячої паліативної допомоги

Сучасні наукові дослідження з проблематики хронічних соматичних захворювань у дітей та новонароджених: особливості перебігу та профілактика
Сучасні наукові дослідження з проблематики порушень обміну речовин у дітей та їх профілактика

Сучасні наукові дослідження з клінічної радіології

Променева діагностика в остеології

Променева діагностика органів грудної порожнини

Сучасні наукові дослідження з проблематики гематологічних захворювань у дітей

Сучасні наукові дослідження з проблематики дитячої хірургії