Міжнародна діяльність Друк


Міжнародне співробітництво було і залишається одним із пріоритетів розвитку ХНМУ, є невід'ємною складовою життя університету та розвивається в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої освіти.


З метою постійного поліпшення доступності та якості вищої освіти, укріплення академічної позиції університету та зміцнення міжнародного співробітництва в університеті було розроблено Стратегію інтернаціоналізації Харківського національного медичного університету 2019/2025.Основні напрямки міжнародної діяльності університету:

 • 2011 bmw 5 series
 • Hetai 3d porn
 • Meds online
 • Loan brokers
 • Essay writing service
 • Geek dating
 • Betting guide
 • Uk casino no deposit bonus
 • Hotels in orlando florida
 • Low carb weight loss
 • Cat food brands
 • Webcam free
 • освітні послуги для іноземних студентів;
 • участь у міжнародних грантових програмах, конференціях, семінарах, симпозіумах;
 • взаємодія з зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями, посольствами зарубіжних держав з питань реалізації міжнародних зв'язків університету;
 • організація прийому іноземних громадян;
 • організація закордонних відряджень з метою підвищення кваліфікації викладачів, студентів, аспірантів і працівників університету.На сучасному етапі пріоритетними завданнями ХНМУ в області міжнародної діяльності є:


 • розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності, участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;
 • інтенсифікація розповсюдження інформації про можливість участі у міжнародних проектах серед кафедральних колективів з метою їх залучення до підготовки проектних заявок та реалізації міжнародних проектів;
 • впровадження системи дистанційного викладання курсів окремих дисциплін з метою залучення іноземних фахівців до викладацької діяльності у ХНМУ;
 • активізація роботи із пошуку закордонних ЗВО-партнерів для розробки та впровадження у навчальний процес напрямів підготовки із отриманням подвійних дипломів про вищу освіту;
 • впровадження у практику системи оцінювання міжнародної активності кафедральних колективів для підвищення їх ролі у міжнародній діяльності ХНМУ;
 • посилення роботи із пошуку можливостей отримання грантів для участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх програмах, зокрема стажуваннях;
 • забезпечення координації діяльності підрозділів університету з розробки та виконання міжнародних угод і договорів.


Розширення географії міжнародних зв'язків, прагнення закордонних інститутів до співробітництва із ХНМУ та участь нашого університету в роботі міжнародних організацій свідчать про його визнання та зростаючий авторитет на міжнародній арені.