І медичний факультет Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.
Тел. 707-73-08
 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ

Ніколаєва Алла Олексіївна — професор кафедри української мови, основ психології та педагогіки ХНМУ, кандидат філологічних наук


ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

Федоров Володимир Олександрович – доцент кафедри внутрішньої медицини № 3

Якименко Олександр Сергійович – викладач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров'я

Кривошапка Олександр Вікторович – старший викладач кафедри фармакології та медичної рецептури

Декан I медичного факультету

Ніколаєва Алла Олексіївна


Рейтинг здобувачів освіти І медичного факультету

І медичний факультет ХНМУ здійснює підготовку студентів за спеціальністю «Лікувальна справа» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») та, починаючи з 2016-2017 навчального року, - за спеціальністю «Медицина» (ступінь «магістр»).


Сьогодні він є одним з провідних серед факультетів медичних ВНЗ України за підготовкою лікарів. За час існування було підготовлено понад 30 тисяч лікарів зі спеціальності «Лікувальна справа». Щорічний набір на навчання складає понад 200 студентів (існує бюджетна та позабюджетна форма фінансування).


На кафедрах факультету працює 138 викладачів, 6 академіків, 2 заслужені діячі науки і техніки України,   21 доктор медичних наук, 77  кандидатів медичних наук, мають звання професорів 19, доцентів – 38. Навчання майбутніх лікарів ведеться на профільних кафедрах, клінічними базами яких є провідні науково-дослідні лікувальні установи та багатопрофільні лікарні м. Харкова: ХНДІ загальної та невідкладної медичної допомоги НАМН України, ХНДІ терапії ім. акад. Л.Т. Малої НАМН України, ХНДІ медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України, Обласного клінічного центру урології та нефрології ім. В.І. Шаповала. Основною метою роботи факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я України.


Випускники факультету отримують диплом лікаря державного зразка за спеціальністю «лікувальна справа».


На всіх кафедрах факультету виконується велика і плідна наукова робота. Кожний п’ятий студент проводить наукові дослідження у складі студентського наукового товариства, результати яких оприлюднюються на підсумкових наукових конференціях (Голландія, Австрія, Чехія, Велика Британія, Польща, Німеччина тощо). Для випускників факультету є можливість подальшого навчання в магістратурі, клінічній ординатурі й аспірантурі.


Співробітники клінічних кафедр факультету надають висококваліфіковану медичну та консультативну допомогу мешканцям Харкова і Харківської області, пацієнтам з інших областей і регіонів України, а також громадянам інших держав.


На факультеті створено всі умови для плідного навчання (є сучасні комп’ютерні класи з доступом в інтернет та Wi-Fi, кожен студент забезпечується навчальною літературою).  Викладачі факультету прагнуть до того, щоб кожен випускник в повному обсязі опанував професійні навички і новітні методи лікування хворих.


Працює студентське самоврядування, успішно діють колективи художньої самодіяльності, велика увага приділяється фізкультурно-оздоровчому розвитку студентів, чому сприяє фізкультурно-оздоровчий комплекс, три сучасні спортивні зали, “Молодіжний центр”, спортивно-оздоровчий табір “Медик”, комфортабельні гуртожитки для проживання й відпочинку. На факультеті створено всі умови для успішного навчання, проведення науково-дослідних робіт, набуття практичних навичок професії лікаря, усебічного розвитку молоді.


Усі випускники після закінчення університету гарантовано працевлаштовуються в лікувально-профілактичні заклади м. Харкова, Харківської області та інших регіонів України.Ми раді бачити Вас серед студентів I медичного факультету!


Первинна спеціалізація:До складу факультету входять кафедри:

анатомії людини
біологічної хімії
гістології, цитології та ембріології
загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна

патологічної анатомії

медицини катастроф та військової медицини
фармакології та медичної рецептури

медичної біології