Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників Друк

У 2020 році Харківським національним медичним університетом отримано ліцензію на право здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників


за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

у галузі знань 01 Освіта/педагогіка

Ліцензований обсяг – 300 осіб


В межах отриманої ліцензії планується запровадження курсів підвищення  кваліфікації викладачів  для:

- науково-педагогічних працівників ЗВО

- для педагогічних працівників ЗВО


Форма освіти:

- очна форма освіти з дистанційною складовоюДля оформлення на цикл підвищення кваліфікації необхідно надати наступні документи (оригінали та засвідчені копії)


1. Клопотання адміністрації закладу про надання путівки та зарахування на цикл підвищення кваліфікації з печаткою закладу і підписом головного лікаря.

2. Путівку, (завірену підписом керівника закладу, який направляє на курси та печаткою).

3.Посвідчення про відрядження (у випадку потреби)

4. Паспорт (1,2,3 стор. та прописка), ІНН

5.Диплом про закінчення ВНЗ.

6. Засвідчена копія свідоцтва про одруження, якщо є документи видані на інше прізвище.

7. Інші документи про освіту (дипломи та (або) канд. наук, доцента, доктора наук, професора и т.п.)

8. Для слухачів  контрактної форми навчання – засвідчену копію ліцензії.


Календарний план Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ з підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників на 2021 рік


Зразки документів науково-педагогічним та педагогічним працівникам для проходження курсів підвищення кваліфікації


Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої та передвищої фахової освіти


Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників Харківського національного медичного університету